Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
  • 0902.660.269
  • 0979.553.669
  • 0937.407.430

Chuyên mục

Chi phí hỗn hợp và các phương pháp phân tích chi phí hỗn hợp?

Chi phí hỗn hợp và các phương pháp phân tích chi phí hỗn hợp 1. Chi phí hỗn hợp là gì? Chi phí hỗn hợp là chi phí mà thành phần của nó bao gồm chi phí bất biến và chi phí khả biến. Đặc điểm + Ở mức độ hoạt động căn bản thể...

Xem chi tiết

Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận ?

Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận xác định từng kỳ Khi xem xét cách tính toán và kết chuyển các loại chi phí để xác định lợi tức trong từng kỳ hạch toán, chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất được chia...

Xem chi tiết